Sunday, November 25, 2012

Kulcsár Kálmán: Kína a világpolitikában

A XX. és XXI. század egyik nagy politikai meglepetése Kína áttérése az egyébként is sajátosan alakított „szocialista" útról a magántulajdonra épülő gazdaság és politikai társadalom építésére.
Bár a belső politikai helyzet még több elemet őriz a korábbi, 1980 előtti időszakból, a világ egyre érdeklődőbben figyeli, hogy milyen arculatot alakít ki az ország hagyományos, több millió éves kultúrájából és a modern világgazdaság elemeiből.

Kína ma még többféle arculattal jellemezhető. Jóllehet külpolitikájában, gazdasági tényezőiben, társadalmi szerkezetében továbbra is jelen van jó néhány hagyományos, vagy éppen „szocialista" elem, az átmenet egyértelműen új utakra terelte az ország nemzetközi politikáját, kapcsolatait, és növelte tekintélyét is.

No comments:

Post a Comment