Saturday, April 20, 2013

Földi Pál : A mongolok titkos története

Rendkívül izgalmas dolog megismerkedni egy távoli ország történetével, nemcsak azért. mert ez a „titkos történet” eddigi ismereteink körén kívül esett. hanem azért is, mert a történet szemléletén keresztül kitárul előttünk egy egész nép sorsa, diadalai és tragédiája. kultúrája, gondolat- és érzelemvilágai.

A mongolokról általában Dzsingisz kán, esetleg a „sánta” Tirmur, de mindenképpen az országunkat sújtó tatárjárás és a „kutyafejű tatár” jut eszünkbe.

Jóval kevesebbet tudunk az Arany Horda történetéről, a Marco Polo által megcsodált Kubilaj kan kínai birodalmától, A bahcsiszeráj Giraj kanjairól, és a mongolok indiai uralmáról, ami a Tadzs Mahal csodájában tetőzött.

A mongolok titkos történetéhez tartozik az eddigi nem igazán publikus orosz megszállás, a sztálini holocaust, amikor a krími tatárok sorsa csupán vagon kérdése volt. Aztán a szocializmusnak nevezett sötét évtizedek után, 1992-ben újra eljött a távoli mongol sztyeppekre a szabadság. amit a Dzsingisz kán szelleme, nem a hódítóé, hanem az építőé, ragyog be.

Ez a „titkos történet”, amely mindezt felöleli és bemutatja – nem titkos többé.

No comments:

Post a Comment