Friday, November 1, 2013

Edward Conze: A buddhizmus rövid története

Edward Conze vallástörténész, filozófus jelen könyvében nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy tömören, ugyanakkor átfogóan és mélyrehatóan mutassa be a buddhizmus mintegy 2500 éves történetét. A buddhizmus történetét tárgyaló munkákban általánosan alkalmazott korszakolás keretein belül ismerteti a vallás kialakulásának körülményeit, alapvető tanításait, elterjedését, majd további fejlődését a különböző országokban.

A szerző nagy figyelmet szentel azoknak a fordulópontoknak, tanbeli újításoknak, melyek lehetővé tették, hogy a buddhizmus egymástól sokszor nagyban eltérő társadalmi berendezkedésű országokban, különböző gondolkodásmódú és kulturális hátterű emberek körében is otthonra lelhessen. Megismerkedhetünk a különböző irányzatokkal, iskolákkal, melyek mind magukon viselik szülőhazáik jellegzetességeit.

Conze mély szimpátiával, ugyanakkor a tudományos kutatótól elvárható objektivitással közelít a tárgyhoz, olvasmányos stílusa lehetővé teszi, hogy művét a témában kevéssé járatos érdeklődők is élvezettel forgathassák.

No comments:

Post a Comment