Sunday, August 30, 2015

Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban

Alcím: Nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében

A kutatás két migráns csoport beilleszkedését vizsgálja Magyarországon, különös tekintettel arra, hogy milyen kulturális értékeket, attitűdöket, szokásokat kell a bevándorlóknak összeegyeztetniük a magyar környezettel a nemi szerepek, a család és a gyermeknevelés témájában. Vizsgálatunk rámutat azokra a változásokra, amelyeket a migráció és az új környezet eredményez a fenti szerepekben, attitűdökben mind a szülői, mind pedig a második migráns generációban. 
Az összehasonlítás nemcsak a szülők és gyermekeik közti eltérésekre, hanem a nemrég Magyarországra érkezettek és a már régóta itt élők közti különbségekre is figyelmet fordít. Vizsgálja továbbá a magyar közeg és a migráns csoportok közötti eltéréseket, értékbeli összeütközéseket és párhuzamokat, és igyekszik kirajzolni a két vizsgált migránscsoport, a Kelet-Ázsiából származók és a Közel-Keletről, Észak-Afrikából származók specifikus jegyeit, kulturális sajátosságait és attitűdjeit.

No comments:

Post a Comment