Sunday, February 3, 2013

Tőkei Ferenc (szerk.) : A kínai festészet elmélete

Kötetünk szemelvényei a kínai művészeti irodalom másfél ezer esztendős, roppant gazdag anyagából valók. A fennmaradt művek a legkorábbi írásoktól kezdve a későbbi terjedelmes eszmefuttatásokig mind a festőművészet, különösen a tájképfestészet szerepéről, követelményeiről és hatásáról szólnak. A kínai festészetelmélet alapelvei mások, mint a klasszikus európai festészet kritériumai, hiszen – egyebeken túl – nem a külső hasonlóság követelménye áll a középpontjukban.

A kötetben az eredeti kínai szövegek mellett Tőkei Ferenc fordításai olvashatók, az előszót és a jegyzeteket Miklós Pál írta.
 
Tőkei Ferenc (szerk.): A szépség szíve - Régi kínai esztétikai írások

No comments:

Post a Comment