Friday, March 22, 2013

Lao-Ce: Az út és erény könyve

Versbe fordította Weöres Sándor. Kínaiból magyar prózára fordította és kommentálta Tőkei Ferenc

Balassi Kiadó 1996


Az ókori kínai bölcselet páratlan, a Biblia szelleméhez mérhető művét többféle fordításból, kiváltképp Weöres Sándor átültetéséből ismerhette meg a magyar olvasó. A Weöres-féle fordításváltozat a konfucianizmussal szembesülő, feltehetően több, számos vonatkozásban népi eredetű, közmondás jellegű alkotás filozófiai tartalmának minél teljesebb átmentésére, s a mű sokat vitatott vers voltának kiemelésére törekszik. Weöres a költemény egyértelműen didaktikus részeit is filozofikus tartalmú szabadverssé emelte, méltó módon tolmácsolva az elégikus hangvételű költői betéteket is. A kiadvány tartalmazza a nyersfordító Tőkei Ferenc prózafordítását is. A kötetet utószó, valamint a nehezebb fogalmakat és képeket értelmező jegyzetanyag egészíti ki. A meglévő fordításváltozatok mellett ez a leginkább klasszicizálódott, legautentikusabb átültetése a műnek.

Korábbi posztok: Lao-Ce: Tao Te King (Stojits Iván fordításában) (Ágner Lajos fordításában), Weöres Sándor: Tao Te King.

No comments:

Post a Comment