Sunday, June 15, 2014

Inogucsi Takasi: Japán politika

Inogucsi Takasi Japán egyik legjelentősebb politikatudósa, a Csúó Egyetem jogi karának politikatudományi professzora. 2005 áprilisáig a Tokiói Egyetemen, A Keleti Kultúra Intézetében tanított politológiát, emellett az ENSZ főtitkár-helyettesi posztját is betöltötte.

„E kötet nem csupán úttörő jelentőségű munka a japán politikáról, de a politikatudomány általános fejlődéséhez is kiemelkedő módon járul hozzá. Inogucsi Takasi nagy tehetséggel szövi egybe a kortárs japán politika elemzését a politikai és gazdasági fejlemények történetének leírásával. Ezenfelül megvilágítja a japán politika, politikai gazdaságtan és politikai kultúra kérdéskörében jelenleg is folyó tudományos viták megannyi oldalát.”
(Lucian W. Pye)

Wintermantel Péter könyvismertetője a Kül-Világban

No comments:

Post a Comment