Friday, March 30, 2012

Kelemen Hajna (szerk.): Mitológia

Miként vélekedtek az ősi egyiptomiak, sumerek, görögök a világ keletkezéséről, az emberi faj kialakulásáról? Milyennek látták isteneiket, héroszaikat? A könyv bemutatja a világirodalom talán legcsodálatosabb alkotásait, a mítoszokat; kezdve minden regény ősképével, a Gilgames-eposszal.

Eredeti ókori szövegek és a leghíresebb átdolgozások segítségével megismerkedhetünk az egyiptomi istenekkel, Ozirisszel és Izisszel, az Olümposz nagyon is emberi vonásokkal bíró, örökösen perlekedő lakóival, Zeusz és Héra mellett az istenek hírnökével, Hermésszel, a félelmetes erejű Héraklésszal, s a Minotauroszt legyőző Thészeusszal.

A görög istenek színes seregletét az Ószövetség legizgalmasabb epizódjai követik: a testvérgyilkosság, a Bábeli torony története s a vízözön-monda. Minden történet egy alig ismert kor emberének, a világmagyarázatként mítoszalkotó embernek az életfelfogásáról vall, kimondva olyan igazságokat, bölcsességeket, melyek máig is érvényesek.

Külön érdekessége a kötetnek, hogy feltárja az ismert történetek keletkezését, más népeknél fellelhető változatait, példákat hoz a motívumok 20. századi továbbélésére. Az értelmező tanulmányok szerzői között olyan jeles tudósok szerepelnek, mint Robert Graves, Kerényi Károly, Hahn István, Kurt Seligmann. Egy-egy történet bemutatásakor a szerkesztő a komplexitásra törekedett, hogy az olvasó - legyen akár diák, akár felnőtt - élő hagyományként ismerje meg a múlt örökségét. A kötet tankönyvként s a különböző népek mitikus örökségét összefoglaló kézikönyvként is hasznos és tartalmas olvasmány.

A könyv tartalmazza A világ keletkezése c. kínai mítoszt Román József feldolgozásában.

No comments:

Post a Comment