Thursday, February 9, 2012

Po úrfi és a tigris - burmai népmesék

Borbás Mária fordítása, szerkesztette: Maung Htin Aung.

A Népek meséi c. sorozat része.

Tigrisek, majmok, elefántok, krokodilusok és teknősbékák népesítik be a burmai meséket. De minden állat között legokosabb a nyúl, az európai mesék gyáva tapsifülese: Bölcs Nyúlnak hívják, s emberek állatok egyaránt hallgatnak szavára.
A burmai Hüvelyk Matyi önmagánál sokkal nagyobb lényeket, tárgyakat is elnyel, majd amikor bajba kerül, előveszi őket, hogy segítségükkel véghezvigye csodálatos tetteit.
Ludas Matyit Burmában Csalafinta Zé úrfinak hívja, az Irrawaddy-folyó hajósgazdájának meg a legényének története pedig a gazdagok és szegények évszázados ellentét példázza.
A Maung Htin Aung gyűjtötte mesékből Burma szavát halljuk, egy távoli világ tárul elénk, megmutatva a burmai nép képzeletének sajátosságait és más népekkel közös vonásait is.


A Népek meséi c. sorozatnak eddig a következő köteteit mutattuk be: Urasima Taró, a szegény halász - japán népmesék, A három özvegy miniszter - koreai népmesék, A sárkánykirály lánya (Tang-kori történetek), Az istenfiú városa - kambodzsai mondák és mesék, A nyolcszirmú lótusz - tibeti legendák és mesék és Az arany teknősbéka - vietnámi népmesék c. mesegyűjteményt.

No comments:

Post a Comment